OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

งานฟุตบอล ASA CUP 2015

งานฟุตบอล ASA CUP 2015
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ทางบริษัท วิสแพค จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานฟุตบอล ASA CUP 2015 ณ สนามฟุตบอล Superkick โดยในงานนี้วิสแพคได้นำของที่ระลึกไปร่วมแจกผู้แข่งขัน รวมไปถึงบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองคะ