OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

พิธีทำบุญบริษัท วิสแพค จำกัด

พิธีทำบุญบริษัท วิสแพค จำกัด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วิสแพค จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 31 ปี โดยพิธีการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เริ่มด้วย
ผู้บริหารและพนักงานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายสังฆฑาน และรับศีลพรจากพระสงฆ์

วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง ผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาท และพบปะพูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง จากนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพิธีทำบุญบริษัท วิสแพค จำกัด บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะก้าวสู่ปีที่ 32 อย่างแข็งแรงและยั่งยืน