OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

ร่วมงานเลี้ยงอำลา ผู้เกษียณอายุราชการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประจำปี 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 บริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมงานเลี้ยงอำลา ผู้เกษียณอายุราชการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประจำปี 2558