OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีนั้น ดูกันที่ตรงไหน?

วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีนั้น ดูกันที่ตรงไหน?

ปกติแล้ว นักออกแบบ/สถาปนิก ดูกันที่ค่า NRC (Noise Reduction Coefficient)
ซึ่งค่า NRC ต้องมีค่ามากกว่า 0.40 จะถือว่าดูดซับเสียง (Acoustic)ได้ดี

โดยผลิตภัณฑ์ฝ้า Acoustic ของ Daiken ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย NRC ที่ 0.55 หรือเทียบเท่าเป็นเปอร์เซนต์ เท่ากับ 55% เลยทีเดียว

ดังนั้น Daiken จึงเหมาะกับการเลือกใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับการออกแบบพื้นที่ทั่วไปให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ช่องทางการติดต่อ
inbox : https://m.me/vispacthailand
E-mail : marketing@vispac.co.th
Tel : (66-2) 316-0888
Website : https://www.vispac.co.th/

#Vispac #Daiken #ฝ้าAcoustic