OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

วิสแพคเปิดตัว เคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง ภายใต้แบรนด์ แซนเดอร์ (Xander)

วิสแพคเปิดตัว เคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง ภายใต้แบรนด์ แซนเดอร์ (Xander)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  ณ ห้องโลตัส สวีท 11 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
บริษัท วิสแพค จำกัด เปิดตัว “แซนเดอร์” (Xander) บุกตลาดเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง ชูจุดเด่น “เคมีภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย”  โดยแบ่งประเภทเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง แซนเดอร์ (Xander)ออกเป็น
3 กลุ่ม ประกอบด้วย
      1. เคมีคอล ฟอร์ คอนสตรัคชั่น (Chemical For Construction)เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง เช่น น้ำยาทาแบบ
          น้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำยาประสานคอนกรีต  และอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก เป็นต้น
      2. วอเตอร์พรูฟ ซิสเตม (Waterproof System) เคมีภัณฑ์สำหรับงานระบบกันซึม ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึง
          ชั้นดาดฟ้า อาคาร  เช่น น้ำยากันซึมดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ เป็นต้น
      3. อินดัสทรี่ ฟลอร์ (Industrial Floor)  เคมีภัณฑ์สำหรับงานพื้นโรงงาน เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
          พื้นโกดัง ห้องเย็น เป็นต้น