OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

“ห้องเรียนพอดี พอดี” ตัานแผ่นดินไหว 4 แห่งจากทั้งหมด 9 แห่ง ใน จ.เชียงราย

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ตัวแทนของบริษัท วิสแพค จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีการส่งมอบอาคารเรียนในโครงการ “ห้องเรียนพอดี พอดี” ตัานแผ่นดินไหว 4 แห่งจากทั้งหมด 9 แห่ง ใน จ.เชียงราย โดยท่าน ว. วชิระเมธี ได้ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในการส่งมอบครั้งนี้

โครงการนี้ เกิดขึ้นจากการรวบรวมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ โดยเครือข่าย Design for Disasters เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงราย เมื่อปี 2557 ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของ กองทุนช่วยเหลือ มูลนิธิ สมาคม หน่วยงาน และบริษัทสถาปนิกชั้นนำ ที่เสียสละเวลาและเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้

ทางบริษัท วิสแพค จำกัด ขอขอบคุณ คุณฉัตรพงษ์ ชื่นนฤดีมล สถาปนิกจากบริษัท Chat Architects และทีมงานสถาปนิก ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้วัสดุปูพื้นไวนิล Armstrong และทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนธารทองวิทยา หนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ “ห้องเรียนพอดี พอดี” ต้านแผ่นดินไหว และขอชื่นชมสำหรับความตั้งใจ น้ำใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกองค์กร หน่วยงาน และบุคคลต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือกันจนเกิดเป็นโครงการดีๆอย่างนี้ด้วยคะ