OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

ASA Connect

บริษัทวิสแพค เข้าร่วมงานเลี้ยง ASA Connect ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:00 – 21:00 น. ที่ห้องบอลลูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล เพื่อร่วมพบปะพูดคุยกับสมาคม และเข้ารับฟังเสวนา ในหัวข้อ “โอกาสของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ไทยกับ AEC”