OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

กอล์ฟการกุศลกรมยุทธโยธาทหารบก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท วิสแพค จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมยุทธโยธาทหารบก 2559 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ บางพลี