OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

ติดตั้งพรม ABI @VERSO International School

     การติดตั้งพรม ABI Entrance Matting สามารถออกแบบวางได้หลายจุด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

     โครงการ “VERSO International School” เลือกใช้พรมดักฝุ่น ABI โดยกำหนดให้วางบริเวณหน้าบันไดทางขึ้น หน้าบันไดภายในอาคาร ไปจนถึงหน้าประตู จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในดักจับฝุ่น, เศษสิ่งสกปรก และดูดซับความชื้นที่ติดมากับรองเท้าก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร เป็นการลดภาระในการทำความสะอาด และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอีกด้วยค่ะ

VISPAC CO., LTD.