บริการเรา

VISPAC Products and Services

นอกจากการขายวัสดุเพื่อการก่อสร้างแล้ว ทางบริษัท วิสแพค จำกัด ยังมีทีมช่าง ผู้ชำนาญในการติดตั้งวัสดุที่เราจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถ บริการได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และได้มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังมีทีมงานฝ่ายออกแบบที่จะให้บริการในด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น Shop Drawing การวาง Pattern เพื่อติดตั้ง Finishing พื้น หรือ รายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการก่อสร้างเราคือผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งงานติดตั้งและการขาย

เราชำนาญในการติดตั้งวัสดุที่เราจัดจำหน่ายซึ่งสามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว

เรามีทีมงานฝ่ายออกแบบที่จะให้บริการด้านเทคนิคและ อื่นๆ เพื่อการก่อสร้าง

เราคือผู้เชี่ยวชาญทั้งงานติดตั้งและงานขาย “ vispac ”