OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

บริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมสนับสนุนงานกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ

บริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมสนับสนุนงานกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่เจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ของกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟเมืองเอก รังสิต