OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

บ้านใจดี งานสถาปนิก 2556

บ้านใจดี งานสถาปนิก 2556
บริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุปูพื้นไวนิล Armstrong ให้กับทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดงานนิทรรศการ บ้านใจดี ในงานสถาปนิก 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา กรรมการบริหารและกรรมการจัดงานสถาปนิก 2556 เป็นตัวแทนรับมอบค่ะ โดยบ้านใจดีเป็นนิทรรศการบ้านตัวอย่างสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ค่ะ ดังนั้นวัสดุก่อสร้างต้องสร้างมาเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พิการและสูงอายุค่ะ