OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในชนบท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คุณเชษฐ โพธิวงศาจารย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในชนบท ผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศโทณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้รับมอบและให้เกียรติต้อนรับ