Aluflex Junior

ABI : Aluflex Junior mat (12 -15 mm)

เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีการใช้งานหนัก และบริเวณที่มีการสัญจรสูง ด้วยความแข็งแรงของเฟรมอลูมิเนียม และมีความสูงเพียง 12 – 15 มม. จึงสามารถวาง ABI Aluflex Junior Mat ได้โดยไม่ต้องทำหลุมวางพรมหน้าอาคาร ผิวสัมผัสมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่
• Brush (ขนแปรง)
• Rubber (ยาง)
• Carpet (พรม)