Aluflex Mat

ABI : Aluflex mat (20 - 23 mm)

เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีการใช้งานหนัก และบริเวณที่มีการสัญจรสูง ด้วยความแข็งแรงของเฟรมอลูมิเนียม สามารถใช้งานได้ในระยะยาว ผิวสัมผัสมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ • Brush (ขนแปรง) • Rubber (ยาง) • Carpet (พรม)