Xander Chemicals

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเคมีภัณฑ์เพื่อการ

ก่อสร้าง มั่นใจได้ว่า จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

Construction

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สำหรับงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ

มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง
• น้ำยาทาแบบ
• น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีต
• น้ำยาบ่มคอนกรีต
• น้ำยาประสานคอนกรีต
• Epoxy เสียบเหล็กโครงสร้าง

Industrial Floor

เคมีภัณฑ์สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรม

มีความแข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพสูง
• Epoxy
• พื้น Polyurethane

Waterproof System

  • Xander Cem Seal 168 (Cement Dase) ระบบกันซึมประเภทยืดหยุ่น ชนิดซีเมนต์สูตรน้ำ สำหรับชั้นใต้ดินภายในถังเก็บน้ำ ห้องน้ำ และสระว่ายน้ำ
  • Xander Lastic Seal 171 (Acrylics Base) ระบบกันซึมประเภทยืดหยุ่น ชนิดอคิลิกสูตรน้ำ สำหรับผนัง และดาดฟ้าอาคาร
  • Xander Urethane Seal 190 (Polyurethane Water Base) ระบบกันซึมประเภทยืดหยุ่น ชนิดโพลียูรีเทนสูตรน้ำ สำหรับดาดฟ้าอาคาร
  • Xander Urethane Seal 195 (Polyurethane Sovent Base) ระบบกันซึมประเภทยืดหยุ่นสูง ชนิดโพลียูรีเทนสูตร Sovent สำหรับดาดฟ้าอาคาร
  • Xander Bitu Urethane Seal 194 (Polyurethane Sovent Base) ระบบกันซึมประเภทยืดหยุ่นสูง ชนิดโพลียูรีเทนไม่ทน UV สูตร Sovent สำหรับผนังภายนอก ชั้นใต้ดิน และดาดฟ้า อาคารที่มีการเทผิวหน้าทับหน้า
  • Xander Ceramic Seal 175 ระบบกันซึม พร้อม ฉนวนกันความร้อน ชนิด Ceramic สูตรน้ำ สำหรับผนังภายนอก อาคาร และดาดฟ้าอาคารที่เป็นโลหะคอนกรีตและ Metal Sheet
  • Xander Crystalize 111 ระบบกันซึมประเภทตกผลึก ชนิดน้ำ สำหรับผนังภายนอก ภายในชั้นใต้ดิน และดาดฟ้าอาคาร
  • Xander Crystalize P110 ระบบกันซึมประเภทตกผลึก ชนิดผง สำหรับพื้นภายนอก ภายในชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำ