OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

๑๘|๘๐ อาษาปาร์ตี้

๑๘|๘๐ อาษาปาร์ตี้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริษัท   วิสแพค จำกัด ร่วมรับโล่ที่ระลึกจากการสนับสนุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้งานเลี้ยงที่ชื่อว่า 18/80 อาษาปาร์ตี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองคะ