OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

Green Building

อาคารเขียว (GREEN BUILDING)
อาคารเขียว คือ อะไร?
อาคารเขียว (Green building) คือ อาคารที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สร้างและดำเนินการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง การก่อสร้าง จนถึงการใช้อาคาร เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และ สร้างสรรพื้นที่ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้น


นี่จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของผลิตภัณฑ์กระเบื้องไวนิล Armstrong ที่ได้มีส่วนร่วมกับ U.S. Green Building Council (USGBC) และสภาอาคารสีเขียวต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนในการคัดเลือกวัตถุดิบ, การดูแลสินค้าและการผลิตที่เข้มงวดตลอดจนถึงการจัดส่ง-การติดตั้งด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
#Vispac #ConstructionMaterial #Armstrong #GreenBuilding
Our Expertise, Your Satisfaction.
www.vispac.co.th