OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

Vispac icon

เรามาลองทำความรู้จักกันค่ะ ว่าสัญลักษณ์ที่ VISPAC มีนั้น มีความหมายเพื่อแสดงถึงตัวตนของเราอย่างไรบ้าง

โดยมีทั้งหมด 4 สัญลักษณ์ เพื่อแทนจุดแข็งของแบรนด์ทั้ง 4 หัวข้อ
มี Key wordsสำคัญ ดังนี้

▶ นวัตกรรม
▶ นำเข้า
▶ รับผิดชอบ
▶ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

Vispac #วัสดุก่อสร้างพรีเมียมนำเข้า ล้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ คุณภาพสูงจากต่างประเทศ
และเราจะบริการด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

#Vispac #ConstructionMaterial
Our Expertise, Your Satisfaction.
www.vispac.co.th