OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

XANDER ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์สำหรับงานโครงสร้าง เรื่องเล็กที่มีความสำคัญ

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์สำหรับงานโครงสร้าง เรื่องเล็กที่มีความสำคัญ
งานโครงสร้างนั้น จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สำหรับงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เรื่องเล็กที่เป็นองค์ประกอบแบบนี้นี่แหละ ที่จะช่วยให้หน้างานมีความสมบูรณ์ และรองรับ ระบบงานก่อสร้างของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Xander ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ มีทั้งน้ำยาทาแบบ น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีต น้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำยาประสานคอนกรีต และ Epoxy เสียบเหล็กโครงสร้างฯลฯ Xander ตอบทุกโจทย์พร้อม ให้คำปรึกษา ด้วยความจริงใจ


www.vispac.co.th
#VISPAC #Xander #เคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง
#นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #วัสดุก่อสร้างพรีเมี่ยมนำเข้า