OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

STEEL WATER TANKS

ภาวะการขาดแคลนน้ำในขณะนี้กำลังเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือการสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

บริษัท วิสแพค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการกักเก็บน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จึงได้ร่วมกับ “Tiger Water Solutions นำเสนอถังเก็บน้ำแบบประกอบหน้างาน ผลิตจาก Bluescope Zincalume ความหนา 1 mm และถุงบรรจุน้ำ ที่มีความหลากหลายตามลักษณะของน้ำใช้ เช่น น้ำอุปโภคบริโภค,น้ำดิบ, น้ำเพื่อการผลิต, น้ำเสียเพื่อรอการบำบัด หรือ น้ำเพื่อการดับเพลิง เป็นต้น

ขนาดของถังเก็บน้ำ มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการใช้งาน ตั้งแต่ 18,000 ลิตร ไปจนถึง 2,000,000 ลิตร

สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ
📩 inbox : https://m.me/vispacthailand
📧 marketing@vispac.co.th
📞 Tel. 02 316 0888
🌎 www.vispac.co.th

#WaterTank #แทงก์น้ำ #TigerTank #Vispac