OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

Interior League 2014

Interior League 2014
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท วิสแพค จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานฟุตบอล Interior League 2014 ณ สนามฟุตบอล Superkick  โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นในธีมของงานวัด วิสแพคร่วมงานด้วยการแต่งการเข้าธีมงานและสนุกสนานในงานเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของงานนี้จัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง Interior บริษัทต่างๆ รวมถึง Supplier ในแวดวงการก่อสร้างคะ