สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Brand: XANDER
Product: Xander Cem Seal 168
Architect:
Year: 2556
Location: สมุทรปราการ