A robust and sustainable green roof system

NatureRoof จาก Kalzip ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ ส่วนประกอบทุกชิ้นได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อการติดตั้ง ระบบหลังคาที่มีน้ำหนักเบานี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความเป็นฉนวน เพิ่มคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับสถาปัตยกรรมแห่งอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการป้องกันการสูญเสียความร้อนในฤดูหนาว และ ลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นในฤดูร้อน สภาพแวดล้อมภายในจะมีอุณหภูมิที่คงที่มากขึ้น

คุณสมบัติและประโยชน์
• สามารถติดตั้งบนระบบหลังคา Kalzip ที่ได้รับการยอมรับเรื่องความสวยงามและทนทาน

• ผิวหลังคา Aluminium ของKalzip ทนทานต่อความชื้นและการแทรกตัวของรากพืช

• เป็นระบบที่ออกแบบมาเฉพาะระบบหลังคาของ Kalzip

• ตัวหลังคาสามารถ ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายไฟฟ้าจากฟ้าผ่าได้ โดยไม่ต้องติดตั้งระบบล่อฟ้าเพิ่ม

• ดีต่อสภาพแวดล้อม

• สามารถ กักเก็บน้ำไว้บนหลังคาได้สูงถึง 50%

• ลดค่าใช้จ่ายในการทำระบบระบายน้ำมากกว่า หลังคา Green roof แบบอื่น

สร้างสมดุลพื้นที่สีเขียวด้วย Kalzip NatureRoof
การปล่อยออกซิเจนโดยพืชนำมาซึ่งการปรับปรุงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โดยรอบ ในขณะเดียวกันใบพืชก็รับมลพิษที่เกิดในอากาศเข้าไป NatureRoof สามารถนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอากาศรอบ ๆ อาคารได้อย่างมาก และ พื้นที่สีเขียวของหลังคาขนาดใหญ่จะช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาให้กับอาคาร


NatureRoof
Roof Design: 1. Kalzip Sedum planting, 2. Kalzip Planting substrate,  3. Kalzip Drainage mat with filter fleece sheathing, 4. Kalzip aluminium profile, 5. Kalzip Insulation, to suit thermal performance requirements, 6. Kalzip advanced E type clip, 7. Kalzip Vapour control layer, 8. Steel liner-deck on purlins
ติดต่อเรา |

References

Alliance Laundry Systems (ALS)

ชลบุรี | 2563

vispac อ่านต่อ