YUTAKA

Nylon Carpet

เป็นการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผืนพรมทั้งหมดไว้ในรุ่นเดียว โดยลวดลายของรุ่นนี้จะเป็นลักษณะเส้นstrip เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์ ช่วยให้พื้นที่ของคุณดูหรูหรามากยิ่งขึ้น

Collection: YU-1100, YU-1200, YU-1300, YU-2100, YU-2200, YU-2300
Size: 500mm x 500mm
Overall thickness: 6.0mm, 6.5mm
Pile height: 3.0mm (loop pile)
Gauge: 1/10
Stitch: 11.9, 13.0, 14.5
Color
Reference
Related Product

รีวิวจากลูกค้า (รุ่นขนตัด)

vispac อ่านต่อ

รีวิวจากลูกค้า (รุ่นขนห่วง)

vispac อ่านต่อ

ทำบ้านแบบมิม

2563

vispac อ่านต่อ

Mom Diary

2563

vispac อ่านต่อ

บริษัท อิโตคิ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด

กรุงเทพฯ | 2015

vispac อ่านต่อ

โครงการ PJ.SHinnyo-En (ซอยสุขุมวิท34)

กรุงเทพฯ | 2020

vispac อ่านต่อ