เทสโก้ โลตัส

Brand: Armstrong
Product: Standard Excelon Imperial Series
Architect:
Year: 2015
Location: ทุกสาขาในปะเทศไทย