โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Brand: Armstrong
Product: Timberline, Medintech Plus
Architect:
Year: 2017
Location: กรุงเทพฯ