โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Brand: Armstrong
Product: Accolade Plus
Architect:
Year: 2013
Location: กรุงเทพฯ