Safeguard R10-R11-R12 (Safety Floor)

Speciality Products

R10, R11, R12 ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถลซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดการป้องกันการลื่นในมาตรฐานสากล วัสดุมีความหนาแน่นสูงซึ่งทำให้คราบสกปรกซึมผ่านผลิตภัณฑ์ได้ยากและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบ PVC คุณภาพสูงเพื่อให้สามารถต้านทานแรงอัดและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ติดตั้งด้วยเส้นเชื่อมให้เป็นสีเดียวกันอย่างสวยงาม เหมาะสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ สถานพยาบาล สถานการศึกษา การค้าปลีกอุตสาหกรรมเบา และสำนักงานต่างๆ

Collection: Safeguard
Size: 2.0 m x 20 m x 2.0 mm
Shape: Roll
Color
Reference
Related Product

อาคารสำนักงาน

รัชดาภิเษก | 2566

vispac อ่านต่อ

โซนสถาบันการเรียนรู้ ชั้น3

เซ็นทรัลพระราม2 | 2564

vispac อ่านต่อ

สีลมคอมเพล็กซ์

กรุงเทพฯ | 2014

vispac อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาการสารสนเทศ

ชลบุรี | 2018

vispac อ่านต่อ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ | 2017

vispac อ่านต่อ

เทสโก้ โลตัส

ทุกสาขาในปะเทศไทย | 2015

vispac อ่านต่อ