Pastell (Conductive Floor)

Speciality Products

กระเบื้องไวนิลซึ่งมีคุณสมบัติเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งลงดิน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องผ่าตัด ห้องอุปกรณ์ และระบบพื้นทางเข้า (รวมถึงพื้นยกสูงและห้องคอมพิวเตอร์) มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Collection: Pastell
Size: 2.0 m x 20 m x 2.0 mm
Shape: Roll
Color
Reference
Related Product

อาคารสำนักงาน

รัชดาภิเษก | 2566

vispac อ่านต่อ

โซนสถาบันการเรียนรู้ ชั้น3

เซ็นทรัลพระราม2 | 2564

vispac อ่านต่อ

สีลมคอมเพล็กซ์

กรุงเทพฯ | 2014

vispac อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิทยาการสารสนเทศ

ชลบุรี | 2018

vispac อ่านต่อ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ | 2017

vispac อ่านต่อ

เทสโก้ โลตัส

ทุกสาขาในปะเทศไทย | 2015

vispac อ่านต่อ